والی فاریاب: عملیات نظامی در ولسوالی قیصار آغاز می شود

5 Sep 2020

۱۵سنبله ۱۳۹۹

به گزارش خبرگزاری چاپار، داکتر نقیب الله فایق والی فاریاب که با شماری از مقام های نظامی این ولایت روزجمعه به ولسوالی قیصار سفر کرده و هم اکنون نیز در این ولسوالی حضور دارد در دیدار با نیروهای کوماندو وفرماندهان محلی می گوید عملیات نظامی بخاطر سرکوب طالبان راه اندازی می شود.

والی فاریاب درحالی از آغاز عملیات نظامی در ولسوالی قیصار خبر میدهد که از چند هفته بدینسو طالبان حملات شان را در ولسوالی قیصار شدت بخشیده اند.

در این حال باشندگان ولسوالی قیصار فاریاب با حمایت از نیروهای امنیتی از مقام محلی و امنیتی میخواهند برای سرکوب طالبان و تامین امنیت ولسوالی قیصار توجه جدی نمایند.

ازسوی هم گفته مقام های امنیتی در جزیان چند روز گذشته صدها نیروی کوماندو در ولسوالی قیصار فاریاب اعزام گردیده اند.Skip to toolbar