شفاخانه یکصد بستر کووید 19 در فاریاب اعمار می گردد

5 Sep 2020

15سنبله 1399

به گزارش خبرگزاری چاپار، احمد جواد عثمانی سرپرست وزارت صحت عامه کشور روز جمعه در سفرش به فاریاب گفت که قرار است کار ساخت شفاخانه یکصد بستر کووید 19 در این ولایت اعمار گردد.

داکتر نقیب الله فایق والی فاریاب سفر سرپرست وزارت صحت عامه کشور را در این ولایت گام ارزنده دیگر درقسمت بهبود عرضه خدمات صحی به نیازمندان این ولایت عنوان کرد.

والی فاریاب همچنان گفت بودجه اختصاص یافته به شفاخانه حوزوی 300 بستر این ولایت را ناچیز عنوان نمود و درقسمت اختصاص بودجه بیشتر در این شفاخانه توجه وزارت صحت را خواستار شد تا عرضه خدمات صحی بهتر به نیازمندان با درنظر داشت نفوس بیشتراز یک ونیم میلیون این ولایت صورت بگیرد .

همچنان والی فاریاب با اشاره به نبود متخصصین دربخش های عقلی وعصبی، دندان، چشم وبخش های دیگر که مردم فاریاب اشداً نیاز دارند درقسمت تخصصی شدن این شفاخانه تاکید کرد تا باشد داکتران ولایات همجوار نیز بتوانند تخصص خود را از این شفاخانه بدست بیاورند وتوجه وزیر صحت عامه کشور را دراین راستا خواستار شد.

ازسوی هم داکتر محمد نعیم مصمم رئیس صحت عامه گزارشی از نحوه عرضه خدمات صحی درسطح ولایت ونیازمندی های شفاخانه حوزه وی را ارائه نمود .

در این حال احمد،جواد عثمانی سرپرست وزارت صحت عامه کشور با استقبال از نظم وثبات، موجودیت فضای امن وقانونیت درشهرمیمنه گفت این همه نتیجه تلاشها و مدیریت سالم والی این ولایت می باشد.

آقای عثمانی افزود سرپرست وزارت صحت عامه کشور گفت : ازجمله ده باب شفاخانه کوید 19 که قرار است درسطح افغانستان ساخته شود یکی ازاین شفاخانه ها درولایت فاریاب اعمار می گردد که کار آن الی 5 ماه تکمیل وبه بهره برداری سپرده می شود.

وی گفت این شفاخانه نه تنها دربخش کوید 19 بلکه دربخش حمایه طفل ومادر نیز عرضه خدمات مینماید وکمبود بودجه داده شده درشفاخانه حوزوی 300 بستر را تایيد کرده وعده سپرد در این موارد رسیده گی صورت می گیرد.Skip to toolbar