استقبال مردمی در قیصار از نیروهای امنیتی

5 Sep 2020

۱۵ سنبله ۱۳۹۹

به گزارش خبرگزاری چاپار، همزمان با ورود نیروهای امنیتی در شماری از قریه تازه تصرف شده مردم از تامین امنیت قریه های شان ابراز خرسندی کردند.

نیروهای امنیتی در حالی مورد حمایت و استقبال مردمی قرار گرفتند که در روز های گذشته وضعیت امنیتی در ولسوالی قیصار نگران کننده گزارش شده بود.

باشندگان ولسوالی قیصار با آنکه از نیروهای امنیتی حمایت کردند از آنها خواستار تامین امنیت قریه جات و تطبیق پروژه ها انکشافی گردیدند.

در این حال داکتر نقیب الله ” فایق” والی فاریاب در سفرش به ولسوالی قیصار این ولایت با اقشار مختلف مردم دیدار وملاقات نموده وعده سپرده است که در بخش گوناگون وبه ویژه امنیت ،بازسازی،آموزش و پرورش توجه صورت می گیرد.Skip to toolbar