والی فاریاب به ولسوالی قیصار سفر کرد

4 Sep 2020

۱۴ سنبله۱۳۹۹

به گزارش خبرگزاری چاپار، داکتر نقیب الله “فایق” والی فاریاب چاشت امروز جمعه با مقام های ارشد نظامی این ولایت به ولسوالی قیصار سفر کرده اند.

والی فاریاب در حالی به ولسوالی قیصار سفر می نماید که وضعیت امنیتی این ولسوالی از چند روز بدینسو وخیم می باشد.

ازسوی هم هدف سفر والی فاریاب با شماری از مقام های امنیتی بررسی وضعیت عمومی در ولسوالی قیصار به ویژه وضعیت امنیتی می باشد.

در این حال منابع امنیتی در فاریاب می گویند دیشب درنتیجه حملات هوایی در ولسوالی قیصار به طالبان تلفات سنگین وارد شده است.Skip to toolbar