انفجار ماین در هلمند سه کشته وزخمی برجا گذاشت

16 Jul 2020

۲۶سرطان۱۳۹۹

به گزارش خبرگزاری چاپار، منابع محلی از انفجار ماین کنار جاده یی در حومه های ولسوالی نهرسراج ولایت هلمند سه فرد ملکی کشته وزخمی خبرمیدهد

محمد زمان همدرد سخنگوی پولیس می گوید ماین کنار جاده یی که ازسوی طالبان برای هدف قرار دادن نیروهای امنیتی در ساحه یخچال ولسوالی نهر سراج کارگزاری کرده بود.

وی گفت ناوقت روز گذشته یک عراده موترمسافر بری با این ماین کنار جاده ی برخورد کرده که در نتیجه دو فرد ملکی کشته ویک نفر دیگر زخم برداشته است.

این شمار افراد ملکی در حالی کشته وزخمی شدند که هفته پیش حقوق بشر افغانستان از افزایش تلفات افراد ملکی از سوی طرف های درگیر ابراز نگرانی کرده بود.

انفجار_ماین_در_هلمند_سه_کشته_و_زخمی_برجا_گذاشتSkip to toolbar