نگرانی از جمع آوری عشر و زکات گروه طالبان در سمنگان

6 Jul 2020

۱۶ سرطان ۱۳۹۹

به گزارش خبرگزاری چاپار، منابع محلی سمنگان از جمع آوری عشر وزکات ازسوی گروه طالبان در ولسوالی حضرت سلطان این ولایت خبر میدهد.

محمد هاشم مدقق ولسوال ولسوالی حضرت سلطان سمنگان می ‌گوید؛ حوالی ساعت 10:00 شب گذشته گروه طالبان وارد قریه کوکجر ولسوالی حضرت سلطان سمنگان شده که میخواستند هنگام جمعآوری عشر و زکات مورد حمله نیرو های امنیتی و دفاعی قرار گرفتند که در نتیجه از ساحه فرار نمودند.

درین حال عبدالمنیر رحیمی سخنگوی فرماندهی پولیس سمنگان گفت؛ نیرو های مشترک امنیتی و دفاعی برای سرکوب مخالفین دولت شب گذشته عازم ولسوالی حضرت سلطان شده بودند که در نتیجه گروه طالبان با استفاده از تاریکی شب از ساحه فرار نمودند.

رحیمی افزود؛ جنگ شب گذشته تلفاتی جانی به نیرو های امنیتی و دفاعی در پی نداشته است.

گروه طالبان در مورد جنگ شب گذشته ابراز نظر نکردند.

نگرانی-از-جمع-آوری-عشر-و-زکات-گروه-طالبان-در-سمنگانSkip to toolbar