کمپاین آگاهی دهی در رابطه به ویروس کرونا از سوی جامعه مدنی فاریاب راه اندازی شد

26 Mar 2020

۷ حمل ۱۳۹۹
به گزارش خبرگزاری چاپار،شبکه نهاد جامعه مدنی فاریاب امروز پنجشنبه (۷ حمل ۱۳۹۹) کمپاین آگاهی دهی را برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب راه اندازی کرد.

اعضای جامعه مدنی فاریاب از طریق بلند گو ها وتوزیع برگه های تبلیغاتی برای شهروندان به منظور پیش گیری از گسترش ویروس کرونا آگاهی دهی نمودند.

استاد محمد اشرف شریفی عضو جامعه مدنی فاریاب می گوید: آنان در ادامه فعالیت های مدنی برای شهروندان امروز در مورد ویروس مرگ بار کرونا آگاهی کردند وهمچنان تعدادی یک تعداد دستشویی ها را در جاده های شهر میمنه نصب کردند تا مردم بخاطر مراعات حفظ الصحه شان از آنان استفاده نمایند.

در این حال استاد نظرمحمد رضوانی منشی جامعه مدنی فاریاب از ویروس صحت عامه کشور خواست تا به این ولایت توجه نماید چونکه فاریاب بیشتر در خطر ویروس کرونا قرار دارد.

بانو یولدوز مسرور یک عضو دیگر جامعه مدنی فاریاب از تمام شهروندان میخواهد همه باید حفظ الصحه شانرا مراعات نمایند تا به ویروس کرونا گرفتار نشوند.

ازسوی ظهیرالدین یکتن از باشنده گان فاریاب از این ابتکار شبکه نهاد های جامعه مدنی فاریاب برای راه اندازی کمپاین آگاهی دهی قدردانی نموده گفت “من برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا مسولیت مراقبت یک دانه دستشوی را بدوش میگیرم واز عموم مردم نیز میخواهم بخاطر حفظ الصحه شان روزانه چندین بار دست های شان را با آب وصابون بشویند تا به مریضی کرونا گرفتار نشوند”.

شبکه نهاد های جامعه مدنی فاریاب در حالی کمپاین آگاهی دهی را در مورد پیش گیری از گسترش ویروس کرونا در شهرمیمنه راه اندازی کردند، این ویروس در سایر کشور های جان هزاران نفر را گرفته است.

گزارش : فیروز ـ غفوریSkip to toolbar