ارگ: لیست هیئات گفتگو کننده صلح با طالبان را نهایی کرد

26 Mar 2020

7 حمل 1399
اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان، ناوقت چهارشنبه (6 حمل) لیست 20 نفری هیئات مذاکره کننده با طالبان را نهایی ساخت، اقدامی که امیدهای تازه‌ای را برای شروع مذاکرات بین الاافغانی به بار آورده است.
لست اشخاص قرار زیر است: معصوم ستانکزی، ذکیه وردک، داکتر شهلا فرید، محمد ناطقی، حفیظ منصور، نادر نادری، عبدالمتین بیک، عنایت الله بلیغ، محمد امین کریم، حبیبه سرابی، زینب موحد، ضرار احمد مقبل، عبدالهادی ارغندیوال، شریفه زرمتی، جنرال ایوب انصاری، باتور دوستم، داکتر رسول طالب، کلیم الله نقیبی، خالد نور و داکتر امین احمدی .

این درحالی است که پیش از این ریاست اجراییه گفته بود که عبدالله عبدالله و چهره های نزدیک به او، کسانی را که قراراست درگفتگوهای میان افغانان شرکت کنند، مشخص کرده اند.Skip to toolbar