8 فرد ملکی در هلمند جان باختند

25 Mar 2020

6 حمل 1399
به گزارش خبرگزاری چاپار، منابع محلی در هلمند میگوید: انفجار ماین در ولسوالی موسی قلعه این ولایت از افراد ملکی قربانی گرفت.

عمر زواک سخنگوی والی هلمند می گوید: انفجار ماین کنار جاده ی در ولسوالی موسی قلعه پیش از چاشت امروز چهارشنبه (6 حمل 1399) رخ داده که در نتیجه ۸ فرد ملکی به شمول زنان و کودکان کشته شده اند.

مسولیت این انفجار را فرد ویا گروهی بدوش نگرفته است.Skip to toolbar