پولیس فاریاب: رییس کمیسیون نظامی طالبان برای ولسوالی المار کشته شد

25 Mar 2020

۶ حمل ۱۳۹۸
به گزارش خبرگزاری چاپار، مقام های امنیتی در فاریاب میگویند : مولوی بهر الدین رییس کمیسیون نظامی طالبان برای ولسوالی المار کشته و حمله آنان درچهارولسوالی دیگر نیز عقب زده شد.

عبدالکریم یورش سخنگوی پولیس فاریاب می گوید شب گذشته طالبان بالای پوسته های امنیتی و مراکز ولسوالی های المار، گرزیوان، دولت آباد و خانچهارباغ حملات تهاجمی و چریکی خویش را آغاز نموده بودند که با مقاومت نیروهای امنیتی و دفاعی عقب زده شدند.

وی گفت در ولسوالی دولت آباد ۴ طالب کشته و ۵ تن زخم برداشت در ولسوالی گرزیوان ۲ طالب زخم برداشت در ولسوالی خانچهارباغ ۲ طالب زخم برداشت و در ولسوالی پشتونکوت یک طالب کشته ویکتن دیگر نیز زخم برداشت.

ازسوی هم مقام های امنیتی می گویند در نتیجه نبرد ها ۳ نیروی امنیتی کشته و ۶ تن دیگر زخم برداشته اند.

طالبان در پیوند به کشته و زخمی شدن افراد شان به رسانه چیزی نگفته اند.Skip to toolbar