مهاجمان وارد عبادتگاه هندوباوران کابل شدند

25 Mar 2020

۶ حمل ۱۳۹۹
طارق آرین سخنگوی وزارت داخله به خبرگزاری چاپار میگوید:صبح امروز مهاجمین انتحاری وارد درمسال هندوباران واقع کوچه شوربازار در مربوطات حوزه اول امنیتی شهر کابل شدند.

آقای آرین افزود: هنگام ورود افراد مهاجم بیش از دوصد نفر در درمسال مشغول عبادت صبحگاهی بوده‌اند که مهاجمان بالای شلیک کردند.

نیروهای امنیتی ساحه را محاصره نموده و منزل اول این عبادتگاه تحت تصرف نیروی های امنیتی قرار دارد درگیری نیز در محل جریان دارد.

جزیات بیشتر بعدآSkip to toolbar