شش فرد ملکی درکاپیسا کشته وزخمی شدند

25 Mar 2020

6 حمل 1399
به گزارش خبرگزاری چاپار منابع امنیتی در کاپیسا از کشته وزخمی شدن شش فرد ملکی ازسوی طالبان در این ولایت خبرمیدهند.

عبدالشایق شورش سخنگوی پولیس میگوید: شش فرد ملکی درپی شلیک طالبان بالای مسافرین یک عراده موتر مسافربری که ولسوالی اله سای به طرف ولسوالی تگاب این ولایت درحرکت بودند کشته وزخمی شدند.

وی گفت در درنتیجه شلیک ۳ مرد کشته دو خانم ویک کودک زخم برداشته اند

طالبان تاحال مسولیت حمله افراد شانرا بالای مسافرین در ولایت کاپیسا بدوش نگرفته اند

ساحات کوهسان ولسوالی تگاب و اله سای از ولسوالی های نسبتأ امن کاپیسا بشمار میرود که هر از گاهی طالبان تحرکات تخریبی وتروریستی را انجام میدهند.Skip to toolbar