اعلام قیود روز گردی در شهرهای هرات، فراه و زرنج

25 Mar 2020

6 حمل 1399
کمیته‌ عالی جلوگیری از شیوع ویروس کرونا «کوید 19» تحت ریاست سرور دانش، معاون دوم اشرف غنی در شهرهای هرات، فراه و زرنج، مرکز ولایت نمیروز قیود روزگردی اعلام کرده است.

به نقل از اطلاعات روز ، در جلسه ‌ی روز سه‌ شنبه (5 حمل) این کمیته فیصله شده است که به‌ منظور پیش‌گیری از شیوع ویروس کرونا در افغانستان، به ‌ویژه در شهرهای هرات، فراه و زرنج که بیشتر در معرض خطر این ویروس قرار دارند، قیود روزگردی تطبیق شود.

این کمیته از تمام شهروندان سه شهر یادشده خواسته است که در خانه‌های شان بمانند و بدون ضرورت از خانه خارج نشوند. از شهروندان این شهرها همچنان خواسته شده است که از اشتراک در مکان‌های مزدحم خودداری و دیگر تدابیر وقایوی را که برای جلوگیری از سرایت ویروس کرونا اعلان شده، جدی مراعات کنند.

براساس فیصله‌ی کمیته عالی جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، خارج شدن از خانه باید تنها به‌منظور دریافت خدمات صحی، دریافت مواد غذایی و دیگر مواد اولیه، دریافت خدمات امنیتی و برای مراقبت از یک شخص دیگر صورت بگیرد.

این کمیته همچنان فیصله کرده است که فعالیت تمام تفریح ‌گاه‌ها و پارک‌ها، مکاتب، مدارس، دانشگاه‌ها و دیگر مؤسسات آموزشی دولتی و خصوصی، زیارت‌گاه‌ها، آرایشگاه‌ها، حمام‌ها، حوض‌های آب‌بازی و مکان‌های ورزشی، رستورانت‌ها، محافل عروسی، فاتحه‌خوانی و… در شهرهای یادشده متوقف شود.

این کمیته همچنان فیصله کرده است که فعالیت بس‌های شهری دولتی و خصوصی و موترهایی که بیشتر از چهار نفر را انتقال می ‌دهند، متوقف شود. همچنان فیصله شده است که فعالیت تمام فروشگاه‌ها و مارکیت‌ها به استثنایی فروشگاه‌ هایی که مواد غذایی و دیگر مواد اولیه را ارایه می‌کنند، متوقف شود.

در ادامه‌ی فیصله‌های این کمیته آمده است اداره‌هایی که مصروف فعالیت‌های اساسی اند، به کارش ادامه می ‌دهند. این ادارات فعالیت‌های‌شان را به گونه‌ای عیار می ‌کنند که از یک طرف در ارایه ‌ی خدمات سکتگی وارد نشود و از طرف دیگر از مبتلاشدن کارمندان به ویروس کرونا جلوگیری شود.

در مورد اداره‌های دولتی و غیردولتی که فعالیت‌های کمتر اساسی دارند، فیصله شده است که این ادارات در کارشان تغییرات بیاورند و از ازدحام و تماس نزدیک افراد جلوگیری کنند.

به نیروهای پولیس در شهرهای هرات، فراه و زرنج وظیفه داده شده است تا از تطبیق این فیصله نظارت و با متخلفین قانونی برخورد کنند.

این در حالی است که تا کنون 74 رویداد مثبت ویروس کرونا در کشور به ثبت رسیده است. از این میان، دو نفر در ولایت‌های هرات و دایکندی بهبود یافته و دو نفر دیگر در هرات و بلخ در اثر این ویروس جان باخته ‌اند.

شهرهای هرات، فراه و زرنج به دلیل هم‌ مرز بودن با ایران بیشتر در تهدید شیوع ویروس کرونا قرار دارد.Skip to toolbar