قاهره: مسجدها و کلیسا ها را مسدود کرد

23 Mar 2020

4 حمل 1399
دولت مصر همه مسجدها و کلیسا ها را برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا به گونه موقت مسدود کرد.

این درحالیست که کشورهای جهان برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا بر گردهمایی ‌های بزرگ مردم قیودات وضع کرده‌اند.

وزارت اوقاف مصر روز شنبه (21 مارچ) گفت که همۀ مسجدها را برای دو هفته مسدود می ‌کند. مراجع کلیسای قبطی آرتودوکس مصر هم همه کلیساها را برای دو هفته مسدود کرد. مصر تقریباً ۱۰۰ میلیون نفوس دارد و از این جمله 10 فیصد مسیحی می ‌باشند.

مردم مصر در شبکه‌ های اجتماعی به‌ خاطر مسدود نکردن اماکن عبادت از حکومت انتقاد کرده بودند.Skip to toolbar