نصب دوربین حراتی برای تشخیص بیماران کرونا در اسلام قلعه

19 Mar 2020

29 حوت 1398
پس از افزایش روند بازگشت مهاجران افغان از ایران، سازمان صحی جهان روز (چهارشنبه 28 حوت) یک پایه دوربین حرارتی را در مرز اسلام قلعه هرات نصب کرد.

مرز اسلام قلعه روزانه میزبان نزدیک به پانزده هزار مهاجر افغان استند که از ایران وارد کشور می‌ شوند.

به نقل از طلوع نیوز، وزارت صحت عامه می‌ گوید که دوربین حرارتی در مرز اسلام قلعه در زمینه شناسایی بیماران دچار به کوید نوزده که وارد کشور می ‌شوند کمک می ‌کند.

ماموسی زیور، معین مالی و اداری وزارت صحت عامه می‌گوید که این دوربین حرارتی، دمای بدن تمام بازگشت کننده‌گان از ایران به کشور را بررسی می‌کند:‌ «پیش از این هر کارمند صحی یک آله تب سنج داشت و مسافران را بررسی می ‌کرد اما اکنون تمام کسانی که از مقابل این دوربین می ‌گذرند چک می ‌شوند و هیچ کدام شان بدون بررسی نمی مانند.»

هرات در غرب افغانستان بیشترین شمار مبتلان به بیماری کووید نزده را دارند. از میان ۲۲ رویداد مثبت این ویروس ده رویداد آن در هرات استند.Skip to toolbar