انفجار در بلخ چهار کشته وزخمی برجاگذاشت

17 Mar 2020

۲۶ حوت ۱۳۹۸
به گزارش خبرگزاری چاپار،مقام های امنیتی در بلخ می گویند: انفجار در چوک خبرنگاران، شهر مزار شریف تلفات در پی دارد.

عادل شاه عادل سخنگوی پولیس بلخ به خبرگزاری چاپار میگوید: در انفجار ماین چسپکی ناوقت امشب که در یک بایسکل جاسازی شده در مربوطات حوزه هشت شهر مزارشریف که پولیس درحال تلاشی بودند، انفجار داده شده است.

وی گفت در نتیجه انفجار یک پولیس کشته و سه تن بشمول یک فرد ملکی و دو پولیس زخم برداشته اند.Skip to toolbar