پنج واقعه جدید مثبت ویروس کرونا در افغانستان ثبت گردید

16 Mar 2020

۲۶ حوت ۱۳۹۸
به گزارش خبرگزاری چاپار، پنج واقعه جدید مثبت ویروس کرونا (Covid-19) در هرات دو مورد در لوگر دو مورد و در بادغیس یک مورد ثبت گردیده است.

با ثبت این پنج واقعه مثبت، شمار واقعات مثبت ویروس کرونا (Covid-19) در کشور به 21 واقعه رسید در هرات 12 سمنگان 3، لوگر 2, بادغیس، کاپیسا, بلخ و دایکندی هر کدام یک واقعه مثبت شده است.

تا اکنون، نمونه 263 واقعه مشکوک در لابراتوار ها تست گردیده است که نتایج 21 نمونه مثبت و 242 نمونه, منفی می باشند.

همچنان، یک نمونه مشکوک دیگر تحت بررسی های لابراتواری قرار دارد که نتیجه آن بعدا شریک می گردد.Skip to toolbar