افزایش شمارعودت کنندگان افغان از ايران

12 Mar 2020

22 حوت 1398
سازمان جهانی مهاجرت می‌ گويد در يک هفته گذشته افزايش قابل ملاحظۀ در شمار عودت کنندگان افغان از ايران ديده شد.

اعلاميۀ ديروز دفتر اين سازمان در کابل گفت از اول مارچ تا هفتم تقريباً ۲۰ هزار مهاجر بدون اسناد از سرحدات هرات و نيمروز داخل افغانستان شده‌اند.

اعلاميه می‌افزايد که برگشت افغان‌ها از ايران در حالی افزايش يافته که اين کشور با تهديد شيوع بيماری کرونا روبه‌رو است.

سازمان جهانی مهاجرت می‌گويد که از آغاز سال ۲۰۲۰ تا کنون ۸۳ هزار مهاجر افغان از ايران به کشور خود برگشته اند که اين رقم در سال‌های اخير سابقه ندارد.

مقامات افغان هم نسبت برگشت شمار انبوه مهاجران از ايران ابراز نگرانی کرده‌اند.Skip to toolbar