گشایش یک کارگاه قنادی در زندان فاریاب

11 Mar 2020

۲۱ حوت ۱۳۹۸
به گزارش خبرگزاری چاپار،برای نخستین بار یک کارگاه قنادی در داخل زندان فاریاب ایجاد گردید که در این کارگاه زندانیان تحت آموزش قنادی (شیرینی پزی) قرار می گیرند.

کارگاه قنادی باحضور عبدالمقیم راسخ معاون مقام ولایت ،فرمانده امنیه اعضای شورای ولایتی،علمای دینی بزرگان قومی ،جوانان و شماری از زندانیان حضور داشتند گشایش یافت.

سمونیار یارمحمد “حضرتی” مدیرعمومی محبس ولایت فاریاب گفت:کار های دستی و صنعتی باعث خودکفایی و همچنان ایجاد مصروفیت برای زندانیان می شود.

وی همچنان افزود:ایجاد کارگاه ها در زندان ها برای زندانیان به منظور اشتغال زایی نیاز جدی می باشد.

نور احمد یوزباشی مسول کارگاه‌های صنعتی زندان فاریاب گفت:در زندان این ولایت نزدیک به صد تن از زندانیان مشغول مهره‌بافی هستند.

به گفته وی، بیش از پنجاه تن از زندانیان درکارگاه شیرینی‌ پزی مصروف کار می شوند، تا تکمیل دوره حبس شان آنان شغل قنادی را نیز آموزش خواهند گرفت.

وی همچنان افزود:قرار است در آینده نزدیک سه کارگاه بزرگ همچون قالین بافی،گلیم بافی و خیاطی عمومی برای زندانیان فراهم گردد.

این کارگاه شیرینی‌ پزی ( قنادی) که از سوی اسدالله قناد یکی از زندانیان از بودیجه شخصی ساخته شده است، فرمایش کیک‌های محافل را به بیرون از زندان نیز میپذیرد.

ازسوی هم مسولین زندان فاریاب می گویند که یک کتابخانه عمومی بخاطر سواد آموزی زندانیان نیز ایجاد گردیده است.

با این همه در حاشیهٔ گشایش کارگاه قنادی صنایع دستی زندانیان نیز به نمایش گذاشته شده بود که مورد استقبال قرار گرفت.

چاپارنیوز-افغانستانSkip to toolbar