شاروال میمنه: بانوان فاریابی برای رسیدن به خود کفایی اقتصادی قرار دارند

11 Mar 2020

21 حوت 1398
به گزارش خبرگزاری چاپار، اداره شاروالی میمنه با راه اندازی یک همایش از هشتم مارچ روز جهانی زن تجلیل کرد.

در همایش تجلیل از هشتم مارچ روز همبستگی زنان، روسای نهاد های دولتی و غیر دولتی، فعالان جامعه مدنی زنان وجوانان حضور داشتند.

سخنرانان این همایش پیرامون ارزش وجایگاه زنان در راستایی امنیت ، صلح ،بازسازی، رشد اقتصاد،مسایل اجتماعی، تعلیم وتربیه،کاهش خشونت های خانواده گی و اشتغال زایی صحبت کردند.

انجنیر احمد جاوید کیوان شاروال میمنه که در همایش تجلیل از هشتم مارچ روز همبستگی زنان صحبت می کرد گفت :امروز با تجلیل از هشتم مارچ ما از بانوان میخواهیم همانگونه که انقلاب خودکفایی را زنان در امریکا انجام دادند، در فاریاب نیز برای اولین بار گام ها جهت اشتغال زایی و خود کفایی و تجارت بانوان برداشته شده است سهم فعال داشته باشند.

همچنان شاروال میمنه گفت: برای اولین بار مارکیت محله که در ناحیه اول میمنه به کمک رییس جمهور ،امتیازی را که برای زنان این ولایت داده به تعداد ۵۰ دوکان به مدت یک ونیم سال آباد گردیده.

آقای کیوان افزود:که زنان فاریاب اکنون صاحب مارکیت ودوکان شدند که امتیاز آنرا امروز در یافت خواهند کرد و بافعال شدن این مارکیت ما میخواهیم یکبار دیگر شاهد انقلاب صنایع دستی،انقلاب تجارت و داشته های زنان این ولایت وصادر آن به بازار های کشور و به مارکیت های جهانی باشیم.

با این همه عزیزه جویا مسوول جندر مقام ولایت فاریاب با ابراز خرسندی از حضور فعال زنان در نهاد های دولتی وخصوصی گفت با آغاز به کار داکتر نقیب الله فایق والی فاریاب به صفت والی فضای کار برای بانوان بیشتر هموار شده است.

چاپار نیوز ـــــ افغانستانSkip to toolbar