حمایت شورای امنیت سازمان ملل متحد از توافقنامه صلح امریکا با طالبان

11 Mar 2020

21 حوت 1398
در توافقنامه صلح طالبان و آمریکا، آمریکا تعهد کرده بود که تلاش می‌کند این توافقنامه از سوی سازمان ملل تایید شود
شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه‌ای از توافقنامه صلح طالبان و آمریکا و اعلامیه مشترک آمریکا و دولت افغانستان حمایت کرد.

این قطعنامه از سوی آمریکا در این شورا مطرح شد و بدون مخالفت به تصویب رسید.

زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان امروز چهارشنبه 21 حوت در توییتی گفت این قطعنامه نمایانگر حمایت جامعه جهانی از رویکرد آنها برای امنیت جهان و صلح، وحدت و حاکمیت برای مردم افغانستان است.

او گفت این قطعنامه از طالبان و دولت افغانستان می‌خواهد تا به اعتمادسازی ادامه داده و سریعتر به سوی گفت ‌وگوهای بین‌الافغانی حرکت کنند.

قطعنامه سازمان ملل متحد همچنان از طالبان و دولت افغانستان میخواهد تا تدابیر اعتماد سازی را ادامه دهند و بسوی مذاکرات بین الافغانی سریعتر حرکت نمایند.

در توافقنامه صلح آمریکا و طالبان آمده بود که آمریکا تلاش می‌کند این توافقنامه از سوی اعضای شورای امنیت سازمان ملل مورد حمایت قرار بگیرد.Skip to toolbar