انفجار در لوگر 8 کودک را زخمی ساخت

10 Mar 2020

20 حوت 1398
به گزارش خبرگزاری چاپار منبع محلی ولایت لوگر میگوید: ( سه شنبه ۲۰ حوت ۱۳۹۸ ) از اثر انفجار یک ماین در قریه شیخان ولسوالی ازره ولایت لوگر، یک کودک جان باخته و هشت تن دیگر زخم برداشته اند.

دیدار لونگ سخنگوی والی لوگر به خبرگزاری چاپارمیگوید: ناوقت روز گذشته بر اثر انفجار مرمی هاوان در قریه شیخان ولسوالی ازره ولایت لوگر، ۱ کودک خوردسال کشته و ۸ تن دیگر زخم برداشته اند.Skip to toolbar