فاریاب در مسابقه بایسکل رانی در کابل مقام دوم وسوم را کسب کرد

8 Mar 2020

۱۸ حوت ۱۳۹۸
به گزارش خبرگزاری چاپار، این مسابقه از طرف فدراسیون ملی بایسکل رانی افغانستان به مناسبت ۸ مارچ روز جهانی زن میان چهار ولایت کشور راندازی گردیده بود فاریاب مقام دوم و سوم را از آن خود کرد.

در مسابقهٔ بایسکل رانی تحت نام جام گوهرشادبیگم از فاریاب برای اولین بار سه ورزشکار بانو اشتراک داشتند که مقام دوم وسوم را کسب کردند.

در این مسابقه نزدیک به ۲۰ ورزشکار از چهار ولایت اشتراک داشتند مقام اول را بانو افسانه از کابل مقام دوم را بانو یولدوز هاشمی و مقام سوم را بانو فریبا هاشمی کسب نمودند.Skip to toolbar