تجلیل از هشتم مارچ روز جهانی همبستگی زنان درفاریاب

8 Mar 2020

18 حوت 1398
به گزارش خبرگزاری، چاپار، همزمان با سایر ولایات افغانستان امروز یکشنبه (18 حوت 1398) از هشتم مارچ روز جهانی زن در فاریاب نیز تجلیل گردید.

در همایش تجلیل از هشتم مارچ روز همبستگی زنان مقام های ملکی ونظامی، اعضایی شورای ولایتی، علمای دینی ،سران احزاب سیاسی، فعالان جامعه مدنی زنان وجوانان حضور داشتند.

سخنرانان این هماییش پیرامون ارزش وجایگاه زنان در بخش های اجتماعی، امنیت ، صلح ،بازسازی، رشد اقتصاد، تعلیم وتربیه،کاهش خشونت های خانواده گی و اشتغال زایی صحبت کردند.

داکتر نقیب الله فایق والی فاریاب که در همایش گرامیداشت از هشتم مارچ روز همبستگی زنان حرف می زد گفت : که هرگز اجازه نمیدهم که در ادارات دولتی نهاد های آموزشی وتحصیلی در برابر بانوان تعصب جنسیتی داشته باشند.

بخش دیگر صحبت والی فاریاب در پیوند به شیوع ویروس کرونا بود وی افزود کودکان زیر سن وجوانان زیر تحت ویروس کرونا قرار نخواهند گرفت اما از خانواده ها خواست برای پیش گیری از مبتلا شدن به ویروس کرونا حفظ الصحه بهداشتی شانرا مراعات نمایند.

با این همه در همایش تجلیل روز جهانی زنان درفاریاب ترانه ها نیز به مناسبت 8 مارچ روز جهانی همبستگی زنان اجرا گردید.Skip to toolbar