باز داشت هفت فروشنده مواد مخدر در تخار

8 Mar 2020

18 حوت 1398
به گزارش خبرگزاری چاپار، پولیس تخار هفت تن را همراه با ده‌ها کیلوگرام موادمخدر باز داشت کرد.

عبدالخلیل اسیر سخنگوی قوماندانی امنیه تخار گفت که پولیس مبارزه علیه مواد مخدر این ولایت درپی عملیات در شهر تالقان،۳۵۰ کیلوگرام چرس، بیش از یک صد گرام هیرویین و مقدار شیشه و تابلیت‌های نشه‌ آور را بدست آوردند.

این هفت تن مواد مخدر مذکور را به ‌هدف توزیع بالای پرچون فروشان به‌ شهر تالقان قاچاق کرده بودند.Skip to toolbar