ربیس جمهور غنی: طالبان باید از شروط شان بگذرند

3 Mar 2020

۱۳ حوت ۱۳۹۸
محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور صبح امروز با شماری از اعضای کابینه و سایر مقامات دولتی عازم شهر جلال آباد شد.

رئیس جمهور غنی در شهر جلال آباد در جریان سخنرانی گفت: “زمانیکه مذاکره و مصالحه می‌کنید، اول هر چیز خواسته نمی‌شود، این سنت و عنعنات ماست. اگر در مورد زندانیان صحبت می‌کنید، شرط شده نمی‌تواند. ما هم شرط‌های داریم. به من بگویند، چی وقت از پاکستان بیرون می شوند، بیایند!”

سهیل شاهین سخنگوی دفتر طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر از طریق تویتر نوشته موقف طالبان اینست که با مقامات ادارۀ محابس به گفته وی حکومت دست نشانده کابل در مورد رهایی زندانیان گفت‌وگو می‌کنند، تا قبل از آغاز گفت‌وگوهای بین‌الافغانی پنج‌هزار زندانی طالبان آزاد شده، آن‌ها نیز یک‌هزار زندانی حکومت را رها خواهند کرد.Skip to toolbar