والی فاریاب برای تدابیر وقایویی از ویروس کرونا به مردم آگاهی داد

2 Mar 2020

۱۲ حوت ۱۳۹۸
به گزارش خبرگزاری چاپار با ثبت نخستین مورد مشکوک مبتلا به ویرور در فاریاب پس از چاشت امروز دوشنبه (۱۲ حوت ۱۳۹۸) داکتر نقیب الله “فایق” والي فارياب به عنوان يك داكتر با پوشيدن نمادين لباس محافظويی كرونا، به شهر رفته ماسک واوراق تبليغاتي را به مردم توزيع نمود.

دراين كمپاين ٢٠ عراده امبولانس از صحت عامه، اردو ملی وپوليس ملی اشتراك داشت.

والي فارياب گفت ” اشتراك من دراين كمپاين به معنی شدت يابي ویروس كرونا بوده كه جان مردم مارا تهديد ميكند و حضور داكتران وامبولانس ها آماده گي صحت عامه را نشان ميدهد.

وي افزود” براي جلوگيري مرض كرونا به مثل ساير امراض آگاهي مردم مهم است، عدم آگاهي مردم باعث مرگ آنعده وطنداران ما خواهد شد كه ممكن با قرنطين به موقع صحت ياب شوند.Skip to toolbar