ثبت نخستین فرد مشکوک مبتلا به ویروس کرونا درفاریاب

2 Mar 2020

۱۲ حوت ۱۳۹۸
به گزارش خبرگزاری چاپار، صفحه رسمی مقام ولایت فاریاب با نشر یک خبرنامه از ثبت یک فرد مشکوک مبتلا به ویروس کرونا در این ولایت خبر داده است.

در خبرنامه آمده است این فرد بازمحمد ولد یماق ۱۹ ساله باشنده تکلی خانه شهرمیمنه که دو روز قبل از شهر قم ایران بازگشت نموده از طريق هرات به فارياب آمده است.

خبرنامه می افزاید: سمپل این فرد اخذ وبه كابل ارسال شده قرار است نتیجه آن تا شام امروز معلوم گردد.

همچنان رياست صحت عامه از باشنده گان این ولایت مردم خواست اگر افراد که از ایران باز گشت می نمایند الی دوهفته در منازل شان به اتاق جداگانه بودبوباش نموده و به خصوص با نوزادان و کهن سالان در تماس نباشند.

چاپار نیوز ــ افغانستانSkip to toolbar