مدیر امنیت ولسوالی اله سای کاپیسا کشته شد

30 Jan 2020

۱۰ دلو ۱۳۹۸

به گزارش خبرگزاری چاپار، دگروال محمد زلمی سنجنی مدیر امنیت ولسوالی اله سای روز گذشته در هنگام برگشت از دفترکاری اش به طرف خانه در مسیر راه در ساحه قورغل ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا در کمین گروه طالبان قرار گرفت.

عبدالشایق شورش سخنگوی پولیس کاپیسا با تایید این خبر گفت: که پس از چاشت روز گذشته دگروال محمد زلمی مدیر امنیت ولسوالی اله سای این ولایت هنگام برگشت به خانه در ساحه قورغل ولسوالی تگاب در مسیر راه در کمین طالبان جان باخت.

تاحال مسولیت این رویداد را فرد یا گروهی بدوش نگرفته است.Skip to toolbar