سفر مشاور شورای امنیت ملی کشور به فاریاب

29 Jan 2020

۹ دلو ۱۳۹۸

به گزارش خبرگزاری چاپار، حمد الله محب مشاور شورای امنیت ملی، عبدالمتین بیک رییس اداره ارگانهای محلی با شماری از مقام های ارشد ملکی ونظامی کشور به فاریاب سفر کردند.

به گفته مقام های محلی فاریاب هدف سفر مشاور شورای امنیت ملی ،رییس ارگانهای محلی با شمار دیگر مقام های ملکی ونظامی بررسی وضعیت امنیتی و جمع آوری مشکلات مردم این ولایت می باشد.

ازسوی هم مقام های محلی فاریاب می گویند:قرار است هییات اعزامی با باشنده گان ولسوالی های پشتونکوت،قیصار، المار،خواجه سبزپوش وبزرگان این ولایت دیدار وملاقات خواهند کرد.

مشاور شورای امنیت ملی، رییس ارگانهای محلی باشماری از مقام های ملکی ونظامی بخاطر بررسی وضعیت امنیتی ولایات شمال کشور در روز های نخست این هفته به بلخ سفر نموده با والیان ومقام های نظامی ولایات شمال کشور دیدار وملاقات کردند.

با این همه هییات بلند پایه حکومت روز گذشته بخاطر بررسی وضعیت امنیتی به ولایت جوزجان سفر نموده با جنرال عبدالرشید دوستم ومقام های ملکی ونظامی ومردم این ولایت دیدار وملاقات نموده بودند.
چاپار نیوز ـ افغانستانSkip to toolbar