قربانیان ویروس کرونا درچین به بیش ازصد تن رسید

28 Jan 2020

۸ جدی ۱۳۹۸

مقام‎های چینی بیش از ۱۳۰۰رویداد تازۀ را نیز تأیید کرده‎اند و به این ترتیب، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در این کشور به بیش از چهار هزار تن رسیده‌‌‎است.

در این میان، پاکستان که با چین روابط نزدیکی دارد و رفت و آمدهای بسیاری میان دو کشور انجام می‌شوند، از مبتلا شدن شهروندانش به کرونا، بیم دارد.

به‎گفتۀ مقام‏های چینی، از هنگام شیوع ویروس کرونا در این کشور، ۶۰ بیمار درمان شده‌اند؛ اما در کنار ۴۵۰۰ رویداد تثبت شده، از ۶۹۷۳ رویداد مشکوک نیز گزارش شده ‌‎است.

این اوضاع نه تنها شهروندان چین، بل خارجیانی را که در چین، به ویژه در شهر ووهان زنده‌گی می‎ کنند، نگران ساخته ‎است.

آدم بریجمن، شهروند بریتانیایی مقیم ووهان گفت: “پزشکان به ما گفته ‌‎اند که همین هفته برای معاینه به نزدیکترین شفاخانه برویم؛ اما در این اوضاع نمی‎توانیم بیرون برویم.”

یک شهروند دیگر بریتانیا در ووهان، از این که مقام‎های بریتانیایی برای بیرون ساختن شهروندان این کشور از چین کاری نکرده‎است، انتقاد می‎کند.

خارن لمبارت، آموزگار بریتانیایی مقیم ووهان گفت: “مقام‎ ها نگفته ‎اند که واقعاً چی خواهند کرد. مشورۀ شان این است که اگر در هوبی استید، آنجا را ترک کنید. نمی‎دانم که وقتی شهر قرنطین شده‌‎است، چگونه از اینجا بیرون شویم.”

تا کنون در بیرون از چین، بیش از ۴۰۰ تن به ویروس کرونا مبتلا شده ‎اند.Skip to toolbar