تظاهرات باشنده گان غور مقیم در هرات

27 Jan 2020

۷ دلو ۱۳۹۸

صدها تن از باشنده‌گان ولایت غور مقیم هرات در واکنش به درنظرنگرفتن بودجه برای ساخت شاهراه ولایت‌های مرکزی در سند بودجۀ سال مالی ۱۳۹۹، در شهر هرات دست به اعتراض زدند.

معترضان در گردهمایی در برابر ساختمان ادارۀ محلی هرات، حکومت مرکزی را به تبعیض در برابر باشنده‌گان غور متهم می‌کنند. آنان هشدار می‌دهند اگر به خواست‌های‌شان از سوی حکومت توجه نشود، اعتراضات را در ولایت‌های دیگر نیز گسترش خواهند داد.

آنان مدعی‌اند که حکومت ولایت غور را در یک ونیم دهۀ گذشته فراموش کرده و در برابر مردم این ولایت تغیض قایل است.

غلام‌ناصر خاضع، والی غور می‌گوید، خواست معترضان را با حکومت مرکزی در میان گذاشته و امیدواری‌‍‌ برای تخصیص بودجه به منظور ساخت شاهراه غور- کابل وجود دارد.

تخصیص بودجه برای ساخت شاهراه غور- کابل و تکمیل پروژۀ برق پوزه لیچ از خواسته‌های اساسی این باشنده‌گان است.Skip to toolbar