برادر ـ برادرش در کاپیسا کُشت

26 Jan 2020

۶ دلو ۱۳۹۸

به گزارش خبر گزاری چاپار مقام محلی در کاپیسا از کشته شدند یک جوان از سوی برادر اش خبر میدهند.

عبدالشایق شورش سخنگوی پولیس کاپیسا به خبرگزاری چاپار می گوید: که شب گذشته در قریه کاریزی ولسوالی حصه دوم کوهستان میان دو برادر مشاجره لفظی صورت گرفته که پس از درگیری یکی آنان زخم برداشته اند حین انتقال به شفاخانه جان باخته است.

به گفته منابع محلی انگیزه این قتل مشاجره لفظی بر سر باخت تیم فوتبال بارسلونا در برابر والنیسنا در بازی دیشب بوده است.

آقای شورش می افزاید: قاتل از ساحه فرار نموده، قضیه تحت بررسی پولیس قرار دارد.

چاپار نیوز ـــــ افغانستانSkip to toolbar