باشنده گان فیروز کوه خیمه تحسن برپا کردند

23 Jan 2020

۳ دلو ۱۳۹۸

شهروندان فیروز کوه مرکز ولایت غور در یک حرکت اعتراضی خیمه تحسن را در برابر ساختمان مقام ولایت غور برپا نمودند.

عبدالحی “خطیبی”سخنگوی والی ولایت غور میگوید: شهروندان فیروز کوه در یک یک حرکت داد خواهانه خیمه تحسن برپا کرده اند.

این اعتراضات و برپا شدن خیمه تحسن بخاطر در نظر گرفته نشدن ولایت غور در بودجه سال مالی می باشد.

وی گفت توجه نکردن حکومت مرکزی باعث شده است ولایت غور به یک ولایت مصرف کننده مبدل شود نه به یک ولایت با عواید.

آقای خطیبی افزود خواست معترضان شامل شدن ساخت بند برق پوزه لیج و سرک شاهراه غور ـ هرات می باشد این ولایت را به کابل وصل می کند در بودجه سال مالی ۱۳۹۹ شامل نشده است.

همچنان اعتراض کننده گان دروازه های ادارات دولتی را در این ولایت نیز مسدود نموده اند.

ولایت غور از لحاظ جغرافیایی یک ولایت کوهستانی بوده و معادن آهن،طلا ، مس وغیره موجود می باشد.Skip to toolbar