مجلس نماینده‌گان سند بودجۀ سال ۱۳۹۹ را تصویب کردند

22 Jan 2020

2 دلو 1398

وزارت مالیه از تصویب سند بودجۀ ملی سال مالی ۱۳۹۹ خورشیدی از سوی مجلس نماینده‌گان خبر می‌دهد.

همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه به تاریخ دوم ماه جدی سال جاری طرح بودجۀ ملی سال مالی 1399 خورشیدی را برای تصویب به مجلس نماینده‌گان معرفی کرد، مجلس سرانجام یک ماه پس از معرفی سند بودجه آن را امروز تصویب کرد.

اعضای مجلس نماینده‌گان در نشست عمومی امروز (چهارشنبه، 2 دلو) بعداز جنجالهای زیاد سند بودجه سال ۱۳۹۹ را به تصویب رساندند.

وزارت مالیه اعلام کرده که سند بودجۀ سال مالی جدید در مجلس تصویب شده است. این وزارت از نماینده‌گان مردم در مجلس به خاطر تصویب سند بودجه، سپاس‌گزاری کرده است.

قابل یادآوریست که مجموع بودجۀ سال 1399 خورشیدی 428 میلیارد و 380 میلیون افغانی‌ست. از این میان 289 میلیارد آن به بودجۀ عادی و حدود 139 میلیارد دیگر آن به بودجۀ توسعه‌یی اختصاص داده شده است.Skip to toolbar