شش فرد ملکی در فاریاب زخم برداشت

22 Jan 2020

۲ دلو ۱۳۹۸

به گزارش خبرگزاری چاپار، انفجار در ولسوالی دولت آباد فاریاب قربانی در پی دارد.

به گفته منابع انفجار امروز (چهارشنبه ۲ دلو ۱۳۹۸) ناشی از ماین کار گزاری شده در داخل بازار در ولسوالی دولت آباد فاریاب بوده است.

عبدالاحد ایلبیک عضو شورای ولایتی فاریاب گفت: این ماین در داخل یک توسط گروه طالبان در داخل یک دوا خانه کارگزاری شده بود.

وی افزود در نتیجه یک بزرگ قومی بنام حاجی رسول جان باخت ،داکتر عبدالحق پسر ویک نواسه این بزرگ قومی با شمار دیگر از افراد ملکی زخم برداشته اند.

دراین حال عبدالکریم یورش سخنگوی پولیس فاریاب می گوید: این انفجار ناشی از پرتاب بمب دستی توسط افراد ناشناس بوده که درنتیجه یک فرد ملکی جان باخت و شش تن دیگر مجروح گردیده است.

یورش گفت : در حادثه امروز شش فرد ملکی زخمی ویکتن جان باخته است همچنان درپیوند به قضیه یک فرد بازداشت شده است.

تاحال مسولیت این رویداد را فرد ویا کدام گروه بدوش نگرفته است.Skip to toolbar