کاهش میزان خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان

19 Jan 2020

۲۹ جدی ۱۳۹۸
کمیته مصونیت خبرنگاران افغان گزارش سالانه خود را در یک کنفرانس مطبوعاتی در کابل منتشر کرد. این گزارش موارد خشونت علیه خبرنگاران و وضعیت آزادی مطبوعات در سال 2019 را به تصویر می کشد.

بر اساس یافته های این گزارش، سال 2019 شاهد کاهش اندکی در بروز خشونت علیه روزنامه نگاران نسبت به سال 2018 بوده است. از اهمیت قابل توجه کاهش موارد قتل خبرنگاران از 17 مورد در سال 2018 به 5 مورد در سال 2019 است. اما 105 مورد قضایای خشونت علیه خبرنگاران در سال جاری هنوز یک چالش عمده است.
نجیب شریفی، رئیس کمیته مصونیت خبرنگاران افغان، در یک کنفرانس مطبوعاتی در کابل گفت: “کاهش میزان خشونت علیه خبرنگاران در سال 2019، به ویژه کاهش در قتل خبرنگاران، یک پیشرفت مثبت است. با این حال، به هیچ وجه به معنای بهبود وضعیت کلی تهدید علیه خبرنگاران و رسانه ها نیست، زیرا خبرنگاران و رسانه ها هنوز هم با خشونت های عمده از طرف احزاب مختلف مانند طالبان ، مقامات دولتی و جنگ سالاران روبرو هستند. ”

یافته های این گزارش نشان می دهد که دسترسی به اطلاعات همچنان یک چالش گسترده برای خبرنگاران است و محدودیت های مالی رسانه ها به طور قابل توجه در سال 2019 افزایش یافته است و این تهدید جدی علیه بقای بسیاری از رسانه ها، به ویژه آن عده رسانه های که در حومه شهرها فعالیت دارند ، ایجاد می کند.

کمیته مصونیت خبرنگاران افغان، به عنوان نخستین سازمان آزادی مطبوعات مصونیت خبرنگاران در افغانستان، برای نظارت وضعیت مربوط به مصونیت خبرنگاران و وضعیت آزادی مطبوعات به فعالیت های خویش ادامه می دهد.Skip to toolbar