طالبان شش عضو یک خانواده را در فاریاب تیرباران کردند

19 Jan 2020

۲۹ جدی ۱۳۹۸

به گزارش خبرگزاری چاپار، مقام های امنیتی در شمال کشور می گویند، گروه طالبان شش عضو یک خانواده را شب هنگام تیرباران کردند.

جگرن محمد حنیف رضایی سخنگوی قول اردوی ۲۰۹ شاهین به خبرگزاری چاپار می گوید: گروه طالبان دیشب در روستای خانقاءِ ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب وارد یک‌ منزل مسکونی شدند وتمام اعضای یک خانواده را تیر باران کردند.

وی گفت که درنتیجه هجوم طالبان ۶ عضو این خانواده بشمول مردان، زنان و اطفال جان باخته ویک خانم زخم برداشته است.

مقام های امنیتی همچنان می گویند،که تاحال علت وانگیزه تیرباران شدن شش عضو یک خانواده توسط طالبان در ولسوالی اندخوی فاریاب معلوم نیست.

خبرگزاری چاپار ـ افغانستانSkip to toolbar