حادثه ترافیکی در سمنگان تلفات در پی دارد

19 Jan 2020

۲۹ جدی ۱۳۹۸
به گزارش خبرگزاری چاپار، مقام های امنیتی در سمنگان از وقوع یک حادثه ترافیکی در شاهراه این ولایت خبر میدهند.

عبدالمنیر رحیمی سخنگوی پولیس سمنگان به خبرگزاری چاپار میگوید، حادثه ترافیکی روز گذشته در مسیر شاهراه سمنگان – بلخ در ساحه دلخکی شهرایبک رخ داده که در نتیجه یک تن جان باخت و پنج تن دیگر زخم برداشته اند، یک خانم نیز شامل زخمیان این رویداد ترافیکی می باشد.

هفته گذشته نیز رویداد ترفیکی شاهراه بلخ – سمنگان چندین کشته و زخمی برجا گذاشته بود .Skip to toolbar