مسابقه بایسکل رانی به حمایت از هفته مالیه دهی درفاریاب راه اندازی گردید

17 Jan 2020

۲۷ جدی ۱۳۹۸

به گزارش خبرگزاری چاپارمسابقات بایسکل رانی به مناسبت هفته مالیه دهی امروز جمعه (۲۷ جدی ۱۳۹۸) با حضور والی فاریاب بیش از ۳۰ تن از بایسکل رانان حرفوی وغیر حرفوی در دو گروپ راه اندازی شد.

این مسابقات از سوی اداره مستوفیت به همکاری فدراسیون بایسکل رانی آمریت تربیت بدنی و سپورت فاریاب درشهر میمنه راه اندازی شد.

این مسابقات به فاصله پنج کیلو متر از در خط رنوی میدان هوایی ملکی میمنه که درنتیجه امیدالله اکبری، مقام اول، سرور میمنه مقام دوم ومحمد نسیم ادیب مقام سوم این مسابقه را کسب کردند .

داکتر نقیب الله فایق والی ولایت فاریاب راه اندازی چنین برنامه ها را یک اقدام خوب برای رساندن پیام و تشویق افراد جامعه به پرداختن مالیات شان عنوان کرد و گفت ملتی که مالیه می پردازد درحقیقت درتقویت ، پایداری و خودکفایی مکلفیت شان را انجام می دهند.Skip to toolbar