ایجاد نخستین ورزشگاه ویژه بانوان در تخار

15 Jan 2020

۲۵ جدی ۱۳۹۸

نخستین ورزشگاه ویژه زنان در شهر تالقان ولایت تخار گشایش یافت.

شماری از زنان ولایت تخار با خرسندی از ساخت نخستین ورزشگاه ویژۀ زنان می‌گویند، با ساخت این ورزشگاه می‌تواند به گونه آزادانه برای سلامتی‌شان ورزش کنند.

به گفتۀ آنان، پیش از این مکان ویژه برای ورزش زنان وجود نداشت و آنان نمی‌توانستند ورزش کنند.

ملیحه نوری از باشنده‌گان تخار که تازه به ورزش روی آورده است می‌گوید، ورزش برای همه به ویژه زنان که کمتر فعالیت دارند بسیار مفید است.

محبوبه امانی، مربی این مکان ورزشی می‌گوید، زنان باید از ورزشگاهی که برای آنان ساخته شده استفاده کرده و برای سلامتی‌شان ورزش کنند.

نظیفه شریفی، از فعالان حقوق زن در تخار با ابراز خرسندی از ساخت این ورزشگاه می‌گوید، پیش از این زنان نمی‌توانستند به علت مشکلات امنیتی و سنت‌های ناپسند حاکم در کشور ورزش کنند.Skip to toolbar