همایش تجلیل از پنجمین سالگرد انجمن اجتماعی وفرهنگی بایقرا درفاریاب

14 Jan 2020

۲۴ جدی ۱۳۹۸

به گزارش خبرگزاری چاپار، انجمن اجتماعی وفرهنگی بایقرا روز(سه شنبه ۲۴ جدی ۱۳۹۸) با راه اندازی یک همایش بزرگ باحضور مقام های محلی،اعضای شورای ولایتی،فعالان جامعه مدنی، علمای دینی،روسای نهاد دولتی،بزرگان قومی، زنان وجوانان از پنجمین سالگرد تاسیس این نهاد تجلیل کرد.

در این همایش سارنوال برهان الدین فرمانی به نماینده گی از انجمن اجتماعی وفرهنگی بایقرا صحبت نموده گفت : که نهاد اجتماعی وفرهنگی بایقرا در جریان پنج سال فعالیت در راستایی حمایت از جوانان ،بلند بردن ظرفیت جوانان ، با ایجاد لیلیه ،برنامه های آموزشی، راه اندازی برنامه های ادبی فرهنگی نقش موثر داشته است.

وی گفت: که انجمن اجتماعی وفرهنگی بایقرا صدها پسر و دختر را تحت پوشش برنامه های آموزشی قرار داده و برای جوانان محصلین بی بضاعت از ولسوالی های فاریاب وسایر ولایات کشور زمینه بود وباش را در لیلیه ها فراهم نموده است.

داکتر نقیب الله فایق والی ولایت فاریاب که در همایش تجلیل از پنجمین سالگرد تاسیس انجمن اجتماعی و فرهنگی بایقرا صحبت می کرد از فعالیت های اجتماعی و فرهنگی در این ولایت استقبال نمود.

والی فاریاب گفت:که انجمن اجتماعی وفرهنگی بایقرا بدلیل بسیج جوانان در ساختار های مختلف جامعه، رشد ، بلند بردن ظرفیت و حمایت از جوانان ایجاد شده است.

در این حال والی فاریاب درهمایش تجلیل از پنجمین سالگرد انجمن اجتماعی وفرهنگی بایقرا گفت : هزینه آموزش ۵۰۰ تن شاگردان بی بضاعت واطفال خانواده های مهاجر را نیز پرداخت میکنم.

ازسوی هم والی فاریاب از راه اندازی برنامه های دادخواهی جامعه مدنی ،شورای ولایتی،بزرگان قومی علمای دینی و جوانان این ولایت بخاطر شامل ساختن بودجه شفاخانه سه صد بستر در بودجه ۱۳۹۹ و همچنان آغاز وسرعت بخشیدن کار مجتمع فرهنگی پروفیسور غلام محمد میمنگی استقبال کرده گفت که سوی تفاهم در مورد این پروژه ملی به میان آمده بود حل گردیده و در آینده هیچ مانع در راستای ساخت وساز مجتمع فرهنگی وجود نخواهد داشت.

استاد محمد کاظم امینی واستاد محمد اشرف شریفی از سخنرانان دیگر محفل تجلیل از پنجمین سالگرد انجمن اجتماعی و فرهنگی بایقرا بودند.

استاد محمد کاظم امینی پیرامون زندگی نامه وشخصیت سلطان حسین بایقرا و فعالیت های انجمن اجتماعی وفرهنگی بایقرا در بخش های ایجاد زمینه آموزشی، بلند بردن ظرفیت جوانان، راه اندازی برنامه های فرهنگی و ایجاد لیلیه ها جوانان نیازمند صحبت نمود.

استاد محمد اشرف شریفی استاد پوهنتون فاریاب از فعالیت های اجتماعی وفرهنگی بایقرا استقبال کرد. ازسوی آقای شریفی گفت: که شماری زیاد نهاد ها در این ولایت وجود دارند، اما به دلیل مشکلات اقتصادی فعالیت موثر ندارند وباید انجمن ها مورد حمایت قرار بگیرند ،اطلاعات وفرهنگ وتلویزیون ملی فاریاب فعالیت های فرهنگی ندارند وی همچنان گفت:باید در آینده ها دیوان سلطان حسین بایقرا نیز چاپ گردد.

همچنان بخش های چون اجرای ترانه ،موسیقی ،خوانش شعر وتقدیر از ورزشکاران و استادان انجمن اجتماعی وفرهنگی بایقرا شامل همایش تجلیل از پنجمین سالگرد انجمن اجتماعی و فرهنگی بایقرا بود.

گزارش: فیروز ـ غفوری ـ فاریابSkip to toolbar