آغاز دور دوم کمک های نقدی برای بیش از ۲۰۰ خانواده مهاجر درفاریاب

13 Jan 2020

۲۳ جدی ۱۳۹۸

به گزارش خبرگزاری چاپار، روند دور دوم کمک های نقدی برای ۵۰۰ خانواده بیجاشده از طرف دفتر NRC با حضور داکتر نقیب الله فایق والی ولایت فاریاب برای خانواده بیجا شده بر اثر جنگ ها از تمام ولسوالی این ولایت آغاز گردید.

در دور اول توزیع کمک های نقدی که چندی پیش صورت گرفته بود ۲۸۴ خانواده های بیجاشده تحت پوشش قرار گرفته بود.

همچنان امروز دور دوم کمک های نقدی برای ۲۱۶ فامیل بیجا شده از جنگ ها آغاز گردید که برای هر خانواده در دو قصد ۵۰۰ دالر امریکایی توزیع می گردد که ۳۰۰ دالر مربوط به برنامه توزیع شلتر و ۲۰۰ دالر دیگر مربوط به کمک های زمستانی می باشد.

به گفته مسولین دفتر NRC هزینه مجموعی کمک های پول نقد بالغ به دولگ وپنجاه هزار دالر امریکایی می شود که به خانواده متضرر از جنگ توزیع می گردد.

در این حال والی فاریاب با تشکری از کمک های بشر دوستانه دفتر NRC برای خانواده های متضرر از جنگ بر شفافیت روند توزیع کمک ها به نیازمندان اصلی تاکید کرد.

در ادامه خانواده مستفید شده از کمک های بشردوستانه از توجه اداره محلی و دفتر کمک کننده قدردانی نموده خواستار تداوم کمک های بشر دوستانه گردیدند.Skip to toolbar