متهم شدن ارتش ملی افغان به قطع ۴۰۰ درخت در بادغیس

11 Jan 2020

۲۱ جدی ۱۳۹۸

فعالان مدنی بادغیس از قطع خودسرانۀ حدود ۴۰۰ درخت در فارم شگوفان شهر قلعۀ‌نو، مرکز بادغیس به شدت انتقاد می‌کنند. آنان می‌گویند، این درختان از سوی نیروهای ارتش قطع شده است.

به گفتۀ فعالان مدنی، این درختان از ۵۰ سال به این‌ طرف در سرسبزی و جلوگیری از آلوده‌گی محیط زیست کمک می‌کرد.

به نقل از سلام وطندار، عبدالتواب تایب، رئیس زراعت بادغیس می‌گوید، شمار درختان قطع شده کمتر از چیزی است که فعالان مدنی بیان می‌کنند.

آقای تایب قطع درختان را نگران‌کننده می‌داند، اما می‌گوید، درختان بر اساس نیاز قطع شده است.

نجم‌الدین برهانی، سخنگوی والی بادغیس می‌گوید، تحقیقات ادارۀ محلی پیرامون قطع درختان فارم شگوفان آغاز شده و پس از ختم تحقیقات علت قطع این شمار درختان روشن خواهد شد.

باشنده‌گان و فعالان مدنی بادغیس قطع درختان را جرم می‌پندارند و می‌گویند، حکومت باید به این موضوع به گونۀ جدی رسیده‌گی کند.Skip to toolbar