ساخت یک پل مواصلاتی به کمک مردم درفاریاب

10 Jan 2020

۲۰ جدی ۱۳۹۸

به گزارش خبرگزاری چاپار،به کمک باشنده گان منطقه خواجه قشری  ولسوالی خواجه سبزپوش ولایت فاریاب یک پل مواصلاتی که ۵۰  قریه و ولسوالی درزاب ولایت جوزجان  را به ولسوالی خواجه سبزپوش و شهرمیمنه  وصل می کند پل مواصلاتی در ساحه طالبان  در منطقه خواجه قشری قراردارد که درحال تکمیل شدن میباشد.

قاری محمد نظر باشنده قریه لقمان پوگانی منطقه خواجه قشری ولسوالی خواجه سبزپوش که عضویت درکمیسیون ساخت وساز این پل مواصلاتی دارد می گوید: کار ساخت ساز این پل مواصلاتی که حدود ۵۰ قریه را به مرکز ولسوالی خواجه سبزپوش و شهرمیمنه وصل می کند درماه ثور ۱۳۹۸ آغاز گردیده بود که تا حال ۸۵ فیصد کاراین  پروژه مردمی تکمیل شده است.

وی می گوید :این پل مواصلاتی به طول ۴۰ متر وبه عرض ۷ متر به هزینه ده ملیون افغانی به کمک باشنده گان منطقه خواجه قشری و مردم خیرخواه شهرمیمنه درحال ساخت قرار دارد.

خاک آغارحیم یکی از باشنده منطقه خواجه قشری ولسوالی خواجه سبزپوش فاریاب با ابراز خرسندی از ساخت ساز پل مواصلاتی دراین منطقه می گوید که از ۱۵ سال بدینسو از دولت خواستار ساخت پل مواصلاتی شده بودند اما کدام توجه صورت نگرفته بود.

حاجی عبدالرحمن یکی دیگر از باشنده گان قریه لقمان پوگانی منطقه خواجه قشری این ولسوالی می گوید: که با ساخت ساز این پل مواصلاتی مشکلات بزرگ آنان حل می شود.
وی گفت که درگذشته بدلیل نبود پل مواصلاتی مردم وبا سرا زیرشدن سیلاب های موسومی خساره مند می شدند.

بااین همه شماری از دیگر از باشنده گان منطقه خواجه قشری ولسوالی خواجه سبزپوش فاریاب با وصل پل مواصلاتی این منطقه به مرکز ولسوالی خواجه سبزپوش، شهرمیمنه ، ولسوالی درزاب جوزجان وسایر قریه جات مشکلات بزرگ آنان حل می گردد.
ازسوی هم کمیسیون ساخت وساز این پل مواصلاتی در منطقه خواجه قشری ازسایر افراد جامعه میخواهد هرگاه توانایی همکاری را دارند می خواهند کمک نمایند تا بقیه کار این پروژه مردمی نیز تکمیل گردد.
الوغ بیک – غفوری – خبرگزاری چاپار – فاریابSkip to toolbar