خبرگزاري چاپار

9 Jan 2020

رسانه مهم‌ ترین دستاورد نظام سیاسي جدید در کشور، رکن چهارم دموکراسي، دیده‌بان حقوق شهروندي و نظارتگر رفتار سیاسی دولتمردان و نهادها و سازمان‌ها به شمار می‌ رود.

این دستاورد، به گسترش و تحکیم بیشتر نیاز دارد؛ از این روي خبرگزاري چاپار، به تازه‌گي به جمع رسانه‌هاي کشور پیوسته است و اخبار سیاسي، اقتصادي، فرهنگي و ورزشي کشور، منطقه و جهان را به صورت آزاد و مستقل، بازتاب مي‌دهد.

خبرگزاري چاپار، علاوه بر بازتاب رویدادها، به تحلیل تفسیر اخبار و انتشار مجموعه‌ي شعري از شاعران ونویسنده‌گاه کشور نیز می‌ پردازد خبرگزاري چاپار همچنان اهداف زیر را دنبال مي‌کند:

۱- اطلاع‌ رساني شفاف و سریع رویدادهاي افغانستان، منطقه و جهان

۲- تلاش برای حفظ و تقویت دستاوردهاي نظام سیاسي جدید به ویژه در بخش آزادي بیان و حقوق شهروندي

۳- ارتقاي آگاهي عمومي از طریق بازتاب و نشر اخبار، مقالات و گزارش‌ها و مصاحبه‌ها.

ارتباط باما : ۰۷۹۹۳۵۱۹۹۰
ایمیل: Chaparpress1990@gmail.com
آدرس دفتر مرکزي؛ شهرمیمنه چهار راهي سنایي بلاک هاي مستوفیت منزل سوم خبرگزاري چاپار.

خبرگزاري چاپار

معلومات،درباره،چاپارSkip to toolbar