بازداشت پنج اختطافچی در هرات

7 Jan 2020

۱۷ جدی ۱۳۹۸

به گزارش خبرگزاری چاپار عبدالاحد “ولی ‌زاده” سخنگوی پولیس ولایت هرات میگوید:پولیس این ولایت در یک عملیات پنج اختطافچی را بازداشت کرده اند.
به گفته آقای ولی زاده این افراد، باشنده گان قریه “چهار باغ فیروزه” ولسوالی انجیل ولایت هرات میباشند، چندی پیش یکتن از صرافان را از مربوطات قریه “هواده” این ولسوالی اختطاف نموده و در یک منزل در قریه ” چهارباغ فیروزه ” مربوط به ولسوالی انجیل ولایت هرات نگهداری می نمودند، که تحت تعقیب پولیس قرار داشتند.

همچنان آقای ولی زاده افزود: در این قضیه پنج تن که دو زن هم شامل می باشند بازداشت شده اند

وی گفت فرد ربوده شده از چنگ اختطاف چی ها رها گردیده و به آغوش فامیل اش باز گشتانده شد.Skip to toolbar