نزدیک به چهل بانو در افغانستان به جرم قاچاق مواد مخدر باز داشت شدند

5 Jan 2020

۱۵ جدی ۱۳۹۸

مقام ها در مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر می‌گویند که در سال ۲۰۱۹ میلادی بیش از ۱۲۰۰ تن در پیوند به قاچاق مواد مخدر در سراسر کشور بازداشت شده‌اند که در میان آنان ۳۷ خانم نیز شامل‌اند.

خالد موحد، سخنگوی مرکزی عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر امروز در یک نشست خبری در کابل گزارش کاری یک سال این نهاد را ارایه کرد.

آقای موحد می‌گوید در یک سال گذشته  ۱۲۸۷ تن در پیوند به ‌قاچاق مواد مخدر در سراسر کشور بازداشت شدند که از این میان ۳۷ تن آنان زنان و ۳ تن دیگر شهروندان ایران بوده‌اند.

در گزارش سالانۀ مرکزی عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر، ولایت‌های کابل و ننگرهار با ۴۸۲ پروندۀ جرایم مواد مخدر در صدر ولایت‌های کشور قرار دارند.

در این گزارش آمده است که در سال ۲۰۱۹ مقدار زیادی مواد مخدر و مسکرات و مواد کیمیاوی جامد کشف و ضبط شده است.Skip to toolbar