تیرباران یک دختر جوان توسط پدرش درسمنگان

4 Jan 2020

۱۴ جدی ۱۳۹۸

به گزارش خبرگزاری چاپار، مقام های امنیتی در سمنگان از تیرباران شدن یک دختر جوان در شهر ایبک مرکز این ولایت خبرمیدهند.

عبدالمنیر “رحیمی” سخنگوی پولیس سمنگان به خبرگزاری چاپار میگوید:که این دختر بنام خالده ۱۷ سال سن دارد شب گذشته توسط پدرش تیرباران گردیده است.

سخنگوی پولیس سمنگان افزود: پدر این دختر توسط نیروهای امنیتی باز داشت گردیده اما تحقیقات ابتدائی گفته که شلیک مرمی قصداً نبوده است.‌

اما به گفته سخنگوی پولیس سمنگان به نقل از اطرافانیان این خانواده ،خالده ۱۷ ساله را پدرش به جرم ارتباط تلفونی با پسری تیرباران کرده است.Skip to toolbar