انفجاردر بلخ چهار کشته وزخمی برجا گذاشت

4 Jan 2020

۱۴ جدی ۱۳۹۸
به گزارش خبرگزاری چاپار، مقام های امنیتی دربلخ می گویند، انفجار صبح امروز درشهر مزارشریف از افراد ملکی قربانی گرفت.

عادل شاه عادل سخنگوی پولیس بلخ به خبرگزاری چاپار میگوید: انفجار صبح امروزشنبه (۱۴ جدی ) ناشی از ﻣﺎﻳﻦ ﭼﺴﭙکی ،کار گذاری شده ﺩﺭ ﻳﻚ عراده ﻣﻮﺗﺮ نوع ﻛﺮﻭﻻ بوده است.

وی گفت، این انفجار در ﺳﺎﺣﻪ ﺣﻮﺯﻩ دهم ﺷﻬﺮ ﻣﺰاﺭ ﺷﺮﻳﻒ رخ داد. که درنتیجه یک فرد ملکی ﻛﺸﺘﻪ و ۳ تن دیگر ﺯﺧﻢ ﺑﺮﺩاﺷﺘﻪ اند.

وی گفت: زخمیان این رویداد در شفاخانه انتقال داده شدند. اما تاحال فرد ویا گروهی مسولیت این انفجار را بدوش نگرفته استSkip to toolbar